MED FANTASIN SOM YRKE - en bok som utforskar de möjligheter som uppstår när man delar med sig, istället för att hålla hårt i sig och sitt, var gränsen går mellan ditt och mitt, och var något nytt och spännande blir till.